info heading

info content


UPRAVA : Tel/fax : 00382 (0)20 208 075 ; 208 076

E-mail : planikamn@t-com.me

Web adresa: www.planika.me

Adresa: Postanski fah 312, 81000 Podgorica, Crna Gora

 

Podaci o firmi:

Naziv: Planika Montenegro DOO – društvo za promet roba i usluga

Sjedište: Podgorica, Novaka Miloševa br. 22

PIB: 02085666

PDV: 30/31-00957-09

Žiro racun POB: 550-5914-92;

Žiro racun Hipotekarna banka: 520-19408-51